loading spinner

Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený.
O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail reklamacia@mobelfabrik.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA / e-shop) a to bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti: - označenie reklamovaného tovaru - dôvod reklamácie - termín nákupu. Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť dodací list, faktúru, doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jeho príslušenstva.
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Vrátenie tovaru
Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý.
Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. (§12 ods. 4 písm.b zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa)
Náklady spojené s reklamáciou uplatnenou v záručnej dobe znáša predávajúci.

Reklamáciu treba nahlásiť pisomne na e-mailovú adresu: reklamacia@mobelfabrik.sk do 24 hodín od prevzatia zásielky a podpísania prepravného listu !
O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom reklamacia@mobelfabrik.sk.

Reklamácie vybavuje:
Tomáš Nagy
reklamacia@mobelfabrik.sk
Tel.: 031 551 56 66
Adresa:
MöbelFabrik s.r.o.
Povoda 6
929 01 Povoda

Kontrolný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
SK - 917 01 Trnava,Trhová 2
e-mail: tt@soi.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.

Používaním tohto webu s tým súhlasíte.